Algemene voorwaarden Formule Logistics

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing het verdrag van Internationaal vervoer over de weg (CMR) en de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Wij zijn in het bezit van de vergunning van de Stichting NIWO voor binnenlands- en grensoverschrijdend vervoer.

Algemene vervoerscondities / AVC voorwaarden

Op al onze nationale vervoerswerkzaamheden zijn de AVC condities, steeds de laatst gedeponeerde versie, van toepassing. Klik op onderstaande link om de condities te openen.
Download

CMR Condities

Op al onze internationale vervoerswerkzaamheden zijn de CMR condities, steeds de laatst gedeponeerde versie, van toepassing. Klik op onderstaande link om de condities te openen.
Download

AVK voorwaarden

Op al onze (inter)nationale koeriers- en express werkzaamheden zijn de AVK voorwaarden, steeds de laatst gedeponeerde versie, van toepassing. Klik op onderstaande link om de condities te openen.
Download

Fenex Expeditievoorwaarden

Op al onze expeditie werkzaamheden nationaal en international zijn de FENEX voorwaarden, steeds de laatst gedeponeerde versie, van toepassing. Klik op onderstaande link om de condities te openen.
Download

Nederlandse opslagvoorwaarden

Op al onze opslag- en warehouse werkzaamheden zijn de Nederlandse opslagvoorwaarden, steeds de laatst gedeponeerde versie, van toepassing. Klik op onderstaande link om de condities te openen.
Download