ADR Transport

Gevaarlijke stoffen worden ook wel ADR-goederen genoemd (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Het transport van ADR- goederen is een specialistische dienst binnen de transportwereld. Er gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen. De chauffeurs van Formule Logistics die gevaarlijke stoffen vervoeren, zijn in het bezit van een verplicht ADR- vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig en kan alleen uitgegeven worden door officieel erkende ADR-opleidingen.